5 tips voor het toepassen van co-creatie - Team Verbind
22042
post-template-default,single,single-post,postid-22042,single-format-standard,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

5 tips voor het toepassen van co-creatie

5 tips voor het toepassen van co-creatie

Wat is co-creatie nou eigenlijk?

Co-creatie wordt vaak omschreven als ‘iets met samenwerken’. Het is dan ook een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een concept, plan of product. Bij het toepassen van co-creatie is deze aanvullende kennis van jouw doelgroep nodig om het juiste product of concept te ontwikkelen. Co-creatie is als het ware een vorm van open innovatie.

“Een ontwerpmethode die meer bewustwording creëert bij organisaties en teams.”

 

Waarom gebruiken we co-creatie?

Door het toepassen van co-creatie worden er kansen voor innovatie gecreëerd en brengt het nieuwe inzichten op bestaande vraagstukken, maar vooral op nieuwe vraagstukken. Wie kunnen het beste vertellen welke kant je met de organisatie of het project op moet? Dat zijn stakeholders en betrokkenen. Wie kunnen je het beste vertellen wat te doen voor een bepaalde generatie? De doelgroep zelf. Wie kunnen je het beste vertellen hoe dat ervaren wordt? De andere generatie(s). Ongeacht leeftijd kijken de generaties samen naar hetzelfde uitzicht met ieder zijn eigen waarneming. Het is dus belangrijk om te luisteren naar de mening van de doelgroep, zodat je uiteindelijk het gevraagde resultaat kunt behalen.

De 5 tips voor het toepassen van co-creatie

 

1. Funderen van je traject
Door te starten met een kort onderzoek naar het onderwerp van het traject kun je de relevantie aantonen. Zorg hierbij voor een kick-off met een goede introductie van de uitdaging die moet worden aangepakt.

 

2. Concluderen van je bevindingen
Hier ga je verder met je het onderzoek, maar trek je het breder. Het is belangrijk om te kijken naar de marktsituatie. Dit doen in eerste instantie alle leden voor zichzelf (divergeren) en hierna ga je gericht onderzoek doen naar de situatie waarin de eindgebruiker zich zal bevinden met de uitdaging (convergeren). Er wordt gekeken naar achterliggende motieven van de doelgroep. Hierbij is het observeren van gedrag erg waardevol en zijn diepte-interviews een handig instrument. Tot slot kunnen de kernbevindingen geformuleerd worden en is de basis voor het creëren van de oplossing gemaakt.

 

3.  Het vormen van een concept
Hier gaan we beginnen met het toepassen van co-creatie. Aan de hand van creatieve sessies, welke ook terug te vinden zijn in de werkwijze van Team Verbind, wordt er innovatieve input geleverd van het gehele team. Deze input wordt verwerkt waarbij er een aantal concepten tot stand kunnen komen. Uiteindelijk wordt van al deze concepten één concept gevormd voor een ultieme oplossing voor de uitdaging. Je kunt in deze fase eventueel ook een voorbeeld maken in de vorm van een proto-type, zodat het concept meer tot de verbeelding kan spreken.

 

4.  De start van de uitvoering
Deze stap gaat over de echte ontwikkelingen of implementatie van de oplossing. Er wordt gekeken naar wat de vorm van de oplossing gaat zijn. Gaat het om een product of dienst? Een grote stap waar veel werk in gaat zitten en waarbij het toepassen van co-creatie erg belangrijk is! Betrek hierbij dus wederom het gehele team en blijf evalueren, zodat er aanpassingen gedaan kunnen worden waar nodig.

 

5. De nazorg
In deze fase wordt het product op de markt geïntroduceerd. Ook na deze introductie is het noodzakelijke het gehele team te blijven betrekken in de nazorg. Hierbij hoort een goede evaluatie & monitoring. Houd de ontwikkelingen van de oplossing dus goed in de gaten, zodat er eventueel nieuwe uitdagingen gezien kunnen worden. Dit is ook ontzettend van belang voor de eindgebruikers dus vergeet het hier niet in mee te nemen!

 

Doe het daadwerkelijk ‘samen’

Er kan gepraat en gespeculeerd worden over wat klanten willen, maar wie weten dit het beste? De eindgebruikers. Als dat praten en speculeren is niets waard als er niet geluisterd wordt naar hen en er niets mee gedaan wordt. Alleen het beschikken over date is niet meer genoeg, er zijn diepgaande inzichten nodig. Hiervoor zijn de eindgebruikers dus ook écht nodig. Als je dit actief toepast zal er uiteindelijk ook een vele male groter draagvlak zijn.

 “Pas als je alle partijen laat samenwerken kom je tot de beste oplossingen.”

No Comments

Post a Comment